Test

Sıcaklık Artış Testi

Sıcaklık artış ve /veya sürekli akım testi laboratuvarımızda çoğu elektrik donanımı için 55 Derece ortam sıcaklığına kadar akredite olarak yapılmaktadır.


İlgili ürün üretici beyanı ile tam yükte akım kaynakları ile yüklenerek, yine ürüne ait standartta belirtilen sınır değerlere, sıcaklığın kararlı durumda ulaşıp ulaşmadığı kontrol edilir. Bunun için test donanımının devamlı bir şekilde kararlı çalışması gerekmektedir.