Test

İç Ark Testleri

İç Ark testleri laboratuvarımızda Alçak gerilim ve Yüksek gerilim elektrik donanımı için akredite olarak yürütülmektedir.

İç ark testleri kısaca elektrik donanımında oluşabilecek iç hataları ve donanımın bu hatalar kapsamında bütünlüğünü koruyup korumadığını ve dış ortama zarar verip vermediğini kontrol ederek operatör ve/veya sıradan kişilere karşı donanımın koruma seviyesini belirler. Bu seviye IAC-A ve IAC-B sınıfı olarak iki tiptir.